Léčby alkoholismu není třeba se obávat

O léčbě závislosti na alkoholu panuje celá řada zkreslených představ a vžitých polopravd. Jistě, není to právě jednoduchá záležitost, nicméně může mít mnoho podob. Vždy se zakládá na dobrovolnosti, nemocný tedy sám musí chtít se jí účastnit, ať už z vlastní vůle, nebo na nátlak rodiny a okolí, kdykoliv má tedy možnost proces přerušit nebo ukončit. Může probíhat ambulantní formou i formou pobytu na lůžkovém oddělení detoxikačního zařízení, možností je však více. V první fázi mohou pomoci i medikamenty snižující bažení (craving), nebo zhoršující reakci na návykovou látku v případě jejího požití. V každém případě je na místě konzultace s odborníkem, který zhodnotí situaci konkrétního pacienta a navrhne adekvátní způsob.

Pobytový program trochu jinak

Ne každý odvykací pobyt musí probíhat v nemocničním prostředí. Nestátní psychologické zařízení se zaměřuje na pobytové odvykací programy, jež jsou situovány do prostor luxusního wellness hotelu, který mají klienti po celou dobu pobytu volně k dispozici. Jedná se vlastně o ozdravnou dovolenou v plném rozsahu, na své si přijde tělo i duše. Klientům je po celou dobu poskytována komplexní terapeutická péče směřující k dlouhodobému zvládnutí životní situace.

Back To Top