Při výuce vždy vzpomínáme na své začátky

Protože jak se říká, začátky jsou nejen nejkrásnější, ale zároveň také nejtěžší. Zejména, začínáte-li od skutečné nuly a nemáte v dané oblasti žádné předchozí zkušenosti. Proto ke klientům, kteří se u nás rozhodnou absolvovat řidičský výcvik přistupujeme s maximálním pochopením. I naši lektoři kdysi začínali a ne vždy se muselo již od začátku jednat o zaručený úspěch.

Svým studentům neříkáme, že se nikdy nenaučí dobře řídit

autoškole Praha věříme v to, že řidičem se nerodíte, ale stáváte. Tuto pravdu máme ověřenou léty zkušeností, a proto vedeme své lektory k tomu, aby se vyvarovali předčasných soudů či nevhodných slovních vyjádření na adresu svých svěřenců. Žádný učený totiž ještě zaručeně z nebe nespadl. Nikoli. Učení lidé vzcházejí z řad skvělých lektorů, kteří jim předají potřebné znalosti a dovednosti.

Back To Top